NEXT RACE:

Jonas Schomburg

Profession: Triathlete

Date of Birth: 31.01.1994 in Hanover, Germany

Hometown: Hanover, Germany

Club: Aldosk Alanya Doga Sporlari Kulübü/ SC Hannover

Hobbys: kitesurfing, surfing, golfing